<img src="https://secure.leadforensics.com/84962.png" style="display:none;">
demovideos

Se ett bra produktsök för att tro det

Se hur Loop54 ger relevans, personalisering och automatisering till produktsök. Boka skräddarsydd demo.
 

Relevanta resultat

En före- och efterbild som visar den ökade relevansen Loop54 kan leverera från dag ett

 

Relevanta resultat

En före- och efterbild visar hur Loop54 ökar resultatens relevans - även för de enklaste sökfraserna.

 

Automatisering

Loop54 tolkar framgångsrikt felstavade ord och använder besökarnas beteende för att automatiskt lära sig nya synonymer.

 

Automatisering

Loop54 lär sig automatiskt nya ord och sorterar resultat baserat på besökarnas beteende.

 

Personalisering

Loop54 kan presentera helt personliga resultat - baserat på besökarens tidigare beteende eller en unik identifierare (t ex användar-ID).

 

Personalisering

Se hur Loop54 endast kräver små mängder beteendedata för att förfina resultaten.

 

Relaterade resultat

Loop54 förstår sambandet mellan produkter. En sökning efter en typ av produkt kommer att generera en extra lista över produkter med liknande funktionalitet.

 

Relaterade resultat

Loop54 vet hur produkter är relaterade - hur statistiskt lika eller olika de är. Detta låter Loop54 att producera en extra lista över relevanta resultat som är oberoende av den faktiska sökfrågan.

 

Autokomplettering

Loop54's autokomplettering liknar den hos Amazon.com - genom att visa bland annat kategori, produkt och produktnummer.

 

Felstavningar

En före- och efterbild som visar hur Loop54 hanterar felstavade ord och kan leverera resultat i över 95 % av sökningarna.

Boka demo

Skicka din produktfeed till oss för en skräddarsydd demo där vi använder din egen produktkatalog.